Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 30, 2018

Den gången dissekerar vi bodybuildingens bästa kroppsdelar oavsett vilken atlet delarna suttit på och bygger vår egen byggare. Hur ser den ultimata bodybuildern ut? Tycker vi lika eller är vi långt från varandra? Lyssna och få svaret. Som vanligt kryddas detta med skratt och anekdoter från back in the days.

Tyngre Old School: Om svunna gyllene fysiker och om hur mycket bättre byggningen egentligen var förr – med Fredrik Age & Ashkan Aghili.