Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 3, 2018

Hur såg kosten ut nu jämfört med förr? Vad åt man annorlunda offseason samt inför tävling?

Tyngre Old School: Om svunna gyllene fysiker och om hur mycket bättre byggningen egentligen var förr – med Fredrik Age & Ashkan Aghili.